Домашня сторінка » Методичні комісії

Методичні комісії

 

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ
викладачів загальноосвітніх предметів
ГОЛОВА КОМІСІЇ: Абашник Л. А. 
ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ:  “Удосконалення педагогічної майстерності як засіб розвитку творчої особистості педагога і учня через інноваційні технології”
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕМИ ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:
АБАШНИК Л. А.
“Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу на уроках англійської мови” 
ВОЛКОДАВ В. І.
“Формування засобами предмета “Хімія” ключових і предметних компетентностей”
ДВУРІЧАНСЬКА В. Ю.
“Формування підприємницької компетентності учнів на уроках економічних дисциплін за допомогою використання інноваційних методів навчання”
ЗЕЛЕНКОВА Т. Г.
“Формування творчої особистості на уроках фізики” 
ІВАНОВА Л. М.
“Інтерактивні технології на уроках правознавства” 
ІВАХНЕНКО Н. І.
“Формування  математичних та практичних компетентностей як важливий чинник  математичної освіти”
КІВШАР Ю. О.
“Створення умов для творчого і духовного розвитку учнів на уроках історії”
КОВАЛЬОВА Я. А.
“Формування в учнів інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу на уроках інформатики” 
КОСТЮК Т. І.
“Формування інформаційно-комунікативної компетентності учнів на уроках української мови та літератури”
МІРОШНІЧЕНКО О. С.
“Запровадження компетентнісного підходу у навчання математиці як засобу розвитку творчого потенціалу учнів, здатності застосовувати знання в реальних життєвих ситуаціях” 
НЕЧВОЛОД Н. А.
“Формування предметних компетентностей учнів на уроках суспільно-гуманітарної підготовки” 
ПИСАРЄВ В. В.
“Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на уроках фізичної культури”
РУДНЕВСЬКА А. П.
“Використання технологій особистісно-орієнтованого навчання з метою підвищення якості знань учнів”
СКОВОРОДКІНА К. С.
“Оздоровлення та мотивація учнів спеціально медичної групи для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості засобами аеробних фітнес-програм”
ТКАЧУК О. І.
“Формування ключової компетентності “вміння вчитися впродовж життя” на уроках літератури”
ЧЕРНУШЕНКО О. Г.
“Формування ключових та предметних компетентностей учнів з фізики на уроках та у позаурочний час” 
ЧИРКІНА В. О.
“Інноваційні підходи до формування предметної та  ключових компетентностей як системи загальнолюдських, національних, особистісних орієнтирів учня” 
ШЕВЧЕНКО С. А.
“Впровадження інтерактивних методів у роботі з агресивними дітьми” 
ЯНОВСЬКА О. В.
“Впровадження інноваційних методів навчання та викладання на уроках біології”
 МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ
викладачів та майстрів виробничого навчання з професій:
“Верстатник широкого профілю”, 
“Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. 
Електрозварник ручного зварювання”, “Зварник”, 
“Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр” 
ГОЛОВА КОМІСІЇ: Ткаченко В. В.
ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ: “Систематизація пізнавального процесу, використання різноманітних форм роботи для покращення результатів навчання” 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕМИ ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:
АНДРОСОВА О. В.
“Застосування інтерактивних методів на уроках виробничого навчання”
БАГНО В. О.
“Удосконалення методики проведення лабораторних занять з технічної механіки”
БОЙКО М. А.
“Застосування різноманітних навчальних засобів на практичних заняттях верстатників”
КОВАЛЕНКО В. М.
“Засвоєння методики виробничого навчання професії верстатника широкого профілю”
КРАВЦОВ В. А.
“Реалії сучасних технологій навчання”
КУЗНІЧЕНКО А. О.
“Впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій”
ЛЕЖНЮК Г. В.
“Розвиток пізнавального інтересу учнів до обраної професії на уроках виробничого навчання”
ЛЕЖНЮК Ю. А. 
“Удосконалення викладання тематики навчання роботи на верстатах з ЧПК”
МАХОВА Н. І.
“Розвиток творчого потенціалу учнів як умови результативності навчально-виховного процесу”
ОКОВИТА С. І.
“Нові методи навчання на уроках виробничого навчання”
ПОТАПЕНКО Т. В.
“Впровадження методів проблемного навчання на уроках професійно-практичної підготовки”
ТКАЧЕНКО В. В.
“Впровадження стандартів ПТО при плануванні та створенні навчальної документації”
МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ
викладачів та майстрів виробничого навчання з професій:
“Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник”, 
 “Кухар. Кондитер”, 
“Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів”  
 
ГОЛОВА КОМІСІЇ: Шариш Н. В. 
ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ: “Використання традиційних та інноваційних форм і методів навчання та виховання у процесі творчої співпраці”
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕМИ ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:
АРТЕМЕНКО Л. С.
“Впровадження інтерактивних технологій на уроках виробничого навчання як засобу розвитку творчого потенціалу учнів”
ГРИБОВОДА Н. І.
“Розвиток творчих здібностей з використанням інтерактивних та пошукових методів навчання”
ДЬОМІНА А. О.
“Впровадження інноваційних технологій навчання на уроках виробничого навчання з професії «Кухар” 
КОРЯКІНА О. М.
“Використання інноваційних технологій для забезпечення самооцінки і самореалізації творчої особистості учнів”
КОШЕЛЕВА Г. Г.
“Розвиток творчого потенціалу учнів через залучення до творчої діяльності на уроках виробничого навчання та позаурочний час”
КОШЕЛЕВА О. В.
“Методи та засоби формування професійних компетентностей учнів  з професії «Кухар. Кондитер”
ЛОПАТІНА В. Г.
“Удосконалення творчих здібностей та формування світогляду учнів на уроках виробничого навчання”
ПОЛЯКОВА Я. В.
“Поєднання інноваційних і традиційних форм і методів роботи при підготовці майбутніх кухарів та кондитерів”
ТОКАР І. М.
“Розвиток творчої особистості учнів при проведенні уроків виробничого навчання з професії «Кухар. Кондитер”
УДОВІК І. В.
“Інтерактивні технології на уроках виробничого навчання як спосіб розвитку творчого потенціалу учнів”
ФІНЬКО В. Л.
“Впровадження методів та засобів формування професійних компетентностей учнів з професії «Кухар. Кондитер”
ЦИСЮРСЬКА Л. В.
“Стимулювання і корекція умінь та навичок учнів на уроках виробничого навчання”
ЧІРІКОВА С. Г.
“Формування особистості через творчість на уроках виробничого навчання та позаурочній роботі”
ШАРИШ Н. В.
“Створення комплексно-методичного забезпечення предметів за новими стандартами на модульно-компетентнісній  основі”
 МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ
викладачів та майстрів виробничого навчання з професій:
“Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”, 
“Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.
Водій автотранспортних засобів”
ГОЛОВА КОМІСІЇ: Рибалка Н. Г.
ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ: “Застосування нових педагогічних технологій з метою розвитку творчих здібностей учнів” 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕМИ ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:
ВОДОЛАЖСЬКИЙ Ю. П.
Застосування інноваційних методів навчання на уроках професійно-теоретичної підготовки з професії “Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва”
КАЗАЧКОВ С. О.
“Методи та засоби формування професійних компетентностей учнів з професії “Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва” відповідно до вимог ДС ПТО на модульній основі”
КРИВУЛІН В. М.
“Організація  самостійної  навчально-пізнавальної  діяльності  учнів  та  розвиток  їх  творчих  здібностей  на  різних  етапах  уроку  з предмета “Спеціальна  технологія”  з  професії  “Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”
КРУЧИНА Л. П.
“Методи та засоби формування професійних компетентностей учнів з професії “Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”
ПОТАПЕНКО Т. В.
“Впровадження методів проблемного навчання на уроках професійно-практичної  підготовки”
РИБАЛКА Н. Г.
“Розвиток критичного мислення учнів на уроках теоретичного навчання як засіб підвищення якості знань”
СОЛОНИНА О. П.
“Впровадження освітньої  програми з предмета “Сільськогосподарські машини” на модульно-компетентнісній  основі за новим ДС ПО”
СУБОТНИК В. В.
“Методи та засоби формування професійних компетентностей учнів з професії “Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва”
ЦЕГЕЛЬНИК А. Г.
“Стимулювання і корекція умінь та навичок учнів на уроках виробничого навчання”
ЧІРІКОВ О. М.
“Методи та засоби формування професійних компетентностей учнів з професії “Зварник” відповідно до вимог ДС ПТО на модульній основі”
ШАРБУРГ В. В.
“Методи та засоби формування професійних компетентностей учнів з професії “Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва” відповідно до вимог ДС ПТО на модульній основі”