Домашня сторінка » Методичні комісії

Методичні комісії

 

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ
викладачів загальноосвітніх предметів
ГОЛОВА КОМІСІЇ: Нечволод Н. А. 
ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ:  “Удосконалення педагогічної майстерності як засіб розвитку творчої особистості педагога і учня через інноваційні технології”
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕМИ ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:
АБАШНИК Л. А.
“Реалізація комунікативного підходу в процесі викладання англійської мови” 
ВОЛКОДАВ В. І.
“Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії”
ДВУРІЧАНСЬКА В. Ю.
“Застосування інноваційних методів роботи на уроках економіки”
ЗАГОРУЙКО В. М.
“Використання можливостей кабінету для підвищення ефективності уроків”
ЗЕЛЕНКОВА Т. Г.
“Формування творчої особистості на уроках фізики” 
ІВАНОВА Л. М.
“Інтерактивні технології на уроках правознавства” 
ІВАХНЕНКО Н. І.
“Формування творчої особистості учня в процесі навчання математиці”
КІВШАР Ю. О.
“Розкриття творчих здібностей учнів в процесі вивчення предметів суспільного циклу”
КОВАЛЬОВА Я. А.
“Методи стимулювання творчої особистості учня” 
КОСТЮК Т. І.
“Формування комунікативної компетенції підлітків на уроках української літератури шляхом використання технології творчої майстерні”
КРУЛІЦЬКИЙ М. Ф.
“Засоби розвитку творчої особистості учня” 
МІРОШНІЧЕНКО О. С.
“Впровадження в навчальний процес інтерактивних методів навчання” 
НЕЧВОЛОД Н. А.
“Удосконалення педагогічної майстерності з використанням інтерактивних методів” 
ПИСАРЄВ В. В.
“Використання інноваційних технологій для підвищення ефективності уроків фізичної культури”
РУДНЕВСЬКА А. П.
“Використання технологій особистісно-орієнтованого навчання з метою підвищення якості знань учнів”
СКОВОРОДКІНА К. С.
“Оздоровча спрямованість уроків фізичної культури у практиці”
ТКАЧУК О. І.
“Проектна діяльність на уроках літератури”
ЧЕРНУШЕНКО О. Г.
“Використання різноманітних видів навчання на уроках фізики” 
ЧИРКІНА В. О.
“Удосконалення педагогічної майстерності у реалізації проблеми гуманістичної спрямованості уроків української мови та літератури” 
ШЕВЧЕНКО С. А.
“Впровадження інтерактивних методів у роботі з агресивними дітьми” 
ЯНОВСЬКА О. В.
“Впровадження інноваціних технологій в навчальний процес”
 МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ
викладачів та майстрів виробничого навчання з професій:
“Верстатник широкого профілю”, 
“Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. 
Електрозварник ручного зварювання”, 
“Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр” 
ГОЛОВА КОМІСІЇ: Зіньковський В. В.
ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ: “Систематизація пізнавального процесу, використання різноманітних форм роботи для покращення результатів навчання” 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕМИ ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:
АНДРОСОВА О. В.
“Застосування інтерактивних методів на уроках виробничого навчання”
БАГНО В. О.
“Удосконалення методики проведення лабораторних занять з технічної механіки”
БОЙКО М. А.
“Застосування різноманітних навчальних засобів на практичних заняттях верстатників”
ЗІНЬКОВСЬКИЙ В. В.
“Створення інформаційних баз з предметів для самостійного творчого використання у навчальному процесі”
КОВАЛЕНКО В. М.
“Засвоєння методики виробничого навчання професії верстатника широкого профілю”
КРАВЦОВ В. А.
“Реалії сучасних технологій навчання”
КУЗНІЧЕНКО А. О.
“Впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій”
ЛЕЖНЮК Г. В.
“Розвиток пізнавального інтересу учнів до обраної професії на уроках виробничого навчання”
ЛЕЖНЮК Ю. А. 
“Удосконалення викладання тематики навчання роботи на верстатах з ЧПК”
МАХОВА Н. І.
“Розвиток творчого потенціалу учнів як умови результативності навчально-виховного процесу”
ОКОВИТА С. І.
“Нові методи навчання на уроках виробничого навчання”
ПОТАПЕНКО Т. В.
“Впровадження методів проблемного навчання на уроках професійно-практичної підготовки”
ТКАЧЕНКО В. В.
“Впровадження стандартів ПТО при плануванні та створенні навчальної документації”
МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ
викладачів та майстрів виробничого навчання з професій:
“Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник”, 
 “Кухар. Кондитер”, 
“Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів”  
 
ГОЛОВА КОМІСІЇ: Шариш Н. В. 
ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ: «Використання традиційних та інноваційних форм і методів навчання та виховання у процесі творчої співпраці”
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕМИ ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:
АРТЕМЕНКО Л. С.
“Розвиток творчих здібностей учнів на уроках виробничого навчання та позаурочний час” 
ГРИБОВОДА Н. І.
“Розвиток творчих здібностей з використанням інтерактивних та пошукових методів навчання”
ДЬОМІНА А. О.
“Впровадження інноваційних технологій навчання на уроках виробничого навчання” 
КОРЯКІНА О. М.
“Використання інноваційних технологій для забезпечення самооцінки і самореалізації творчої особистості учнів”
КОШЕЛЕВА Г. Г.
“Розвиток творчого потенціалу учнів через залучення до творчої діяльності  на уроках виробничого навчання та в позаурочний час”
КОШЕЛЕВА О. В.
“Розвиток творчого потенціалу як умова ефективності і результативності навчально-виховного процесу”
ЛОПАТІНА В. Г.
“Удосконалення творчих здібностей та формування світогляду учнів на уроках виробничого навчання”
ПОЛЯКОВА Я. В.
“Поєднання інноваційних і традиційних форм і методів роботи при підготовці майбутніх кухарів та кондитерів”
ТОКАР І. М.
“Розвиток творчої особистості учнів при проведенні уроків виробничого навчання з професії “Кухар. Кондитер”
УДОВІК І. В.
“Інтерактивні технології на уроках виробничого навчання як спосіб розвитку творчого потенціалу учнів”
ФІНЬКО В. Л.
“Розвиток творчого потенціалу як умова ефективності і результативності навчально-виховного процесу”
ЦЕГЕЛЬНИК А. Г.
“Стимулювання (заохочення) і корекція умінь та навичок учнів на уроках виробничого навчання”
ЦИСЮРСЬКА Л. В.
“Стимулювання і корекція умінь та навичок учнів на уроках виробничого навчання”
ЧІРІКОВА С. Г.
“Формування особистості через творчість на уроках виробничого навчання та в позаурочній роботі”
ШАРИШ Н. В.
“Розвиток сучасної особистості через впровадження нових педагогічних технологій”
ШЕВЧЕНКО Л. В.
“Створення ситуації успіху на уроках виробничого навчання та в позаурочний час”
ШЕПІТЬКО К. В.
“Розвиток творчих здібностей учнів на уроках виробничого навчання та в позаурочний час”
 МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ
викладачів та майстрів виробничого навчання з професій:
“Слюсар з ремонту автомобілів”, 
“Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.
Водій автотранспортних засобів”
ГОЛОВА КОМІСІЇ: Рибалка Н. Г.
ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ: “Застосування нових педагогічних технологій з метою розвитку творчих здібностей учнів” 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕМИ ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:
ВОДОЛАЖСЬКИЙ Ю. П.
“Формування особистості через творчість на уроках професійно-теоретичної підготовки та позаурочній роботі”
ВОРОНЧЕНКО О. В.
“Удосконалення творчих здібностей та формування світогляду учнів на уроках виробничого навчання”
ДВОРЕЦЬКИЙ П. М.
“Поєднання інноваційних і традиційних форм і методів роботи при підготовці майбутніх кваліфікованих робітників”
КАЗАЧКОВ С. О.
“Розвиток творчої особистості учнів при проведенні уроків виробничого навчання”
КРИВУЛІН В. М.
“Використання інноваційних технологій для забезпечення самооцінки і самореалізації творчої особистості учнів”
КРУЧИНА Л. П.
“Розвиток творчих здібностей з використанням інтерактивних та пошукових методів навчання”
ЛУКАШОВ О. В.
“Розвиток творчих здібностей учнів на уроках виробничого навчання та в позаурочний час”
ПОНОМАРЬОВ І. В.
“Стимулювання (заохочення) і корекція умінь та навичок учнів на уроках виробничого навчання”
РИБАЛКА Н. Г.
“Розвиток творчих здібностей учнів як засіб підвищення якості знань”
СОЛОНИНА О. П.
“Активізація навчальної діяльності учнів на уроках професійно-теоретичної підготовки”
ЧІРІКОВ О. М.
“Розвиток творчого потенціалу учнів через залучення до творчої діяльності на уроках виробничого навчання та позаурочний час”
ШАРБУРГ В. В.
“Розвиток творчої особистості учнів при проведенні уроків виробничого навчання”