Домашня сторінка » Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

 

Галузь знань: “Механічна інженерія”
Спеціальність: “Галузеве машинобудування”
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Термін навчання: 1 рік 10 місяців
 

На другому ступені навчання учні здобувають повну загальну середню освіту і робітничу професію «Верстатник широкого профілю» 4 розряду (термін навчання – 3 роки); на третьому – кваліфікацію “Верстатник широкого профілю” 5 розряду. Після закінчення третього ступеню навчання (термін – 1 рік 10 місяців) випускникам присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» (кваліфікація: технік-технолог).
У процесі навчання учні розробляють технологічні процеси обробки деталей, складають програми обробки деталей на верстатах з програмним керуванням, оволодівають навичками організації та управління виробництвом машинобудівного профілю.
Для навчання молодших спеціалістів в ДНЗ “Куп’янський РЦПО” є відповідна навчально-матеріальна база. Професійно-теоретична підготовка здійснюється в кабінетах загальнотехнічного та спеціального циклів, які оснащені сучасним обладнанням, мають достатню кількість матеріально-технічних засобів, навчально-методичне забезпечення.
 Урок спецтехнології
Професійно-практична підготовка проходить на токарній дільниці, яка оснащена токарними, фрезерними та іншими верстатами, тренажерами для верстатів з ЧПК; в лабораторії різання; на підприємствах міста та району.
Лабораторно-практична
робота
Урок виробничого
навчання
Фрагмент тематичного тижня
Формування в учнів інтересу до професії здійснюється і під час позаурочних заходів: тематичних тижнів, лінійок тощо.
Випускники груп працюють на підприємствах машинобудівного та ливарного профілів на посадах: змінний майстер, начальник дільниці, бригадир, технолог.