Домашня сторінка » Новини » “Віртуальна подорож до Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії”

“Віртуальна подорож до Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії”

14 грудня 2021 року було проведено відкрите засідання гуртка з англійської мови. Тема засідання: «Віртуальна подорож до Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії».

Мета: формувати лексичні навички говоріння з теми; удосконалювати навички читання, перекладу та аудіювання; збагачувати лексичний запас лексикою з теми; активізувати пізнавальний інтерес до історичного минулого та сучасності Великої Британії, її мови; засвоїти лінгвокраїнознавчі та культурологічні реалії країни, мова якої вивчається; розвивати навички монологічного мовлення, зацікавлення до вивчення іноземної мови; поглиблювати пізнавальні мотиви; розширювати країнознавчий кругозір та ерудицію учнів; удосконалювати навички роботи в колективі; виховувати позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, повагу до народу, носія цієї мови, толерантне ставлення до його культури, звичаїв і способу життя.

Для виконання цілей були обрані наступні пасивні, активні методи: метод монологічного висловлювання, метод практичного використання знань, індивідуальна робота.

Учні заздалегідь отримали випереджувальне завдання (підготувати інформацію, презентацію, дібрати відео, тощо).

Позаурочний захід повністю відповідав віковим та індивідуальним особливостям учнів.

Учні працювали творчо, тому досягли певних результатів. Діти оволоділи способом особистого розвитку: умінням спілкуватися, співпраці.

Були дотримані правила педагогічного такту, етики, норми стосунків викладача та учнів.

Атмосфера заняття сприяла учням повністю показати свої знання, вміння та навички.

Заняття сприяло здійсненню в процесі оволодіння знаннями саморозвитку, самоосвіти, самовираженню кожного учня, розвиткові його мислення, конкурентоспроможності, емоційної сфери, збагаченню особистого досвіду.

Під час заняття формувалися ключові компетентності учнів: спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, Обізнаність і самовираження у сфері культури.

Наприкінці заняття було проведено вікторину «Історія та культура Великобританії».

Найактивніші учасники: Кудрявець Ярослав, Донцов Гліб, Зарва Едуард, Луценко Олександр, Вакарчук Аліна, Ситніков Давід, Колосов Микита.