Домашня сторінка » Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

 

Державний навчальний заклад “Куп’янський регіональний центр професійної освіти” надає публічну інформацію, керуючись Законом України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації».

Згідно  із Законом, «публічна інформація  –  це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких  носіях  інформація,  що  була отримана  або  створена  в  процесі  виконання  суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків,  передбачених чинним законодавством, або  яка  знаходиться  у  володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом».

Надання публічної інформації навчальний заклад здійснює у відповідь на інформаційний запит. Запит від особи на отримання інформації може подаватися у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Адреса для подання інформаційного запиту:

63734
Харківська область,
м. Куп’янськ,
смт. Ківшарівка,
ДНЗ “Куп’янський РЦПО”

Відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати: “Публічна інформація”)

тел./факс: (05742) 6-44-92
електронна пошта:
dir.vpu27kup@ptukh.org.ua

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

Порядок опрацювання запитів на інформацію у ДНЗ “Куп’янський регіональний центр професійної освіти”