Домашня сторінка » Прозорість та інформаційна відкритість центру

Прозорість та інформаційна відкритість центру

 

СТАТУТ ДНЗ “КУП’ЯНСЬКИЙ РЦПО”
ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ
ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ
РІЧНІ ЗВІТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ КРЦПО
ЗВІТ ДИРЕКТОРА
КОШТОРИС І ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ПЛАН РОБОТИ ДНЗ КРЦПО НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НАКАЗИ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ УЧНІВ
ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЇ УЧНЯМ
УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
КАДРОВИЙ СКЛАД ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ПІДГОТОВКУ, ПЕРЕПІДГОТОВКУ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
ВИБІР ПРОЕКТІВ ПІДРУЧНИКІВ
ВАКАНСІЇ