Домашня сторінка » Прозорість та інформаційна відкритість Центру

Прозорість та інформаційна відкритість Центру

 

СТАТУТ ДНЗ “КУП’ЯНСЬКИЙ РЦПО”
ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
КАДРОВИЙ СКЛАД ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ДНЗ “КУП’ЯНСЬКИЙ РЦПО”
ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ
МОВА (МОВИ) ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЯВНІСТЬ ГУРТОЖИТКУ, РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ПРОЖИВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ
РІЧНІ ЗВІТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ “КУП’ЯНСЬКИЙ РЦПО”
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ПІДГОТОВКУ, ПЕРЕПІДГОТОВКУ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ
ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ (З ДОТРИМАННЯМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)
ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ
ПЛАН РОБОТИ ДНЗ “КУП’ЯНСЬКИЙ РЦПО” НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НАКАЗИ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЇ УЧНЯМ
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ
ВИБІР ПРОЕКТІВ ПІДРУЧНИКІВ
КОШТОРИС, ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ, ШТАТНИЙ РОЗПИС