Домашня сторінка » Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти

2021/2022 навчальний рік:
Освітнє середовище закладу освіти
Система оцінювання здобувачів освіти
Моніторинг навчальних досягнень учнів нового контингенту за результатами свідоцтв про здобуття базової середньої освіти
Результативність освітньої діяльності за підсумками вхідного контролю навчальних досягнень здобувачів освіти
Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти
Створення умов для постійного підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників  
Вивчення якості педагогічної діяльності викладача фізичної культури Бондарь Г. С.
Управлінські процеси закладу освіти
Стан виконання освітніх програм шляхом застосування комп’ютерної та мультимедійної техніки
2020/2021 навчальний рік:
Моніторинг навчальних досягнень учнів нового контингенту за результатами свідоцтв про здобуття базової середньої освіти
2019/2020 навчальний рік:
Аналіз результативності участі учнів в обласних та фінальному етапах Всеукраїнських мовних конкурсів
Аналіз результативності участі учнів в обласних олімпіадах
Моніторинг навчальних досягнень учнів за результатами проміжної атестації
Підсумки організації, проведення І етапу та результати участі у обласному етапі мовних конкурсів
Підсумки організації та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів
Вивчення рівня сформованості предметних компетентностей учнів як об’єкту педагогічного діагностування першокурсників
Моніторинг навчальних досягнень учнів нового контингенту за результатами свідоцтв про здобуття базової середньої освіти
2018/2019 навчальний рік:
Аналіз участі учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
Підсумки навчально-виробничої роботи за І семестр 2018/2019 навчального року
Стан навчально-методичної роботи за підсумками І семестру 2018/2019 навчального року
Підсумки організації, проведення І етапу та результати участі у обласному етапі мовних конкурсів
Моніторинг навчальних досягнень учнів за результатами проміжної атестації
Підсумки організації та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів
Аналіз рівня навчальних досягнень учнів І курсу за результатами обласних перевірних робіт

Моніторинг рівня знань учнів І курсу за результатами свідоцтв про базову загальну середню освіту

2017/2018 навчальний рік:
Моніторинг вихідного діагностування учнів ІІІ курсу
Моніторинг якості знань учнів за результатами Державної підсумкової атестації з предметів загальноосвітньої підготовки
Підсумки підготовки дидактичних матеріалів на обласну виставку-огляд з предметів загальноосвітньої підготовки
Результативність проміжної атестації учнів
Аналіз участі учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
Стан навчально-методичної роботи за підсумками І семестру 2017/2018 навчального року
Підсумки організації, проведення та участі у мовних конкурсах

Моніторинг рівня знань учнів І курсу за результатами середнього балу свідоцтв про базову загальну середню освіту

Моніторинг вхідного діагностування знань учнів І курсу